Stel cookie voorkeur in

Ouderbetrokkenheid

Kinderen zijn belangrijk binnen ons kindcentrum. Echter ouders ook!

Met elkaar zorgen we voor ondersteuning, uitvoering van verschillende activiteiten en onderwijskwaliteit.

Deze functies zijn verenigd in verschillende onderstaande organen.

Medezeggenschapsraad Onderwijs

Oudervereniging onderwijs

Groepsouders onderwijs

Oudercommissie opvang

GMR Signum