Stel cookie voorkeur in

Wat is een kindcentrum?

Wat is een kindcentrum?

In een Kindcentrum 0-13 kunnen ouders en kinderen terecht voor: dagopvang, peuterarrangementen, primair onderwijs, buitenschoolse opvang, tussenschoolse opvang en voorschoolse opvang.

Een kindcentrum biedt een doorgaande ontwikkelingslijn van 0 tot 13 jaar. Talentontwikkeling, educatie en snelle en adequate hulp en zorg staan er centraal. Binnen een kindcentrum wordt nauw samengewerkt tussen pedagogisch medewerkers, leerkrachten, intern begeleiders, zorgcoördinatoren en managers. Zij werken met één pedagogisch didactische kindvisie. Een kindcentrum zoekt ook samenwerking met de omgeving: ouders, zorginstellingen, sportverenigingen en culturele instellingen.

Basisschool De Masten is samen met Kanteel kinderopvang en Orthopedagogisch kindercentrum De Elzengaard op weg naar de vorming van een kindcentrum. In hetzelfde gebouw bevinden zich op dit moment programma’s voor kinderen van 0-13 jaar. 

In de toekomst zouden we nog meer interactie willen tussen alle partijen op niet geplande tijden. Ook willen we graag gebruik maken van elkaars expertise zodat school, kinderopvang en gespecialiseerde kinderopvang versterken op meerdere fronten.

 

Contact

Kindcentrum Meerlaer
Sint Jozefstraat 1
5248 AT Rosmalen
073- 85 11 400

directie@kcmeerlaer.nl

twitter: @bsdemasten