Stel cookie voorkeur in

Aanmelden

Voor het aanmelden van kinderen kunt u een afspraak maken voor een persoonlijk gesprek met de directeur, Anita van Heusden.


Aanmelden kinderdagverblijf

Zodra u zwanger bent, kunt u uw kindje aanmelden voor opvang in ons kinderdagverblijf. Mocht er geen plaats beschikbaar zijn op de dagen of de vestiging van je keuze, dan bieden wij u altijd een alternatief aan. Op deze manier bent u altijd verzekerd van opvang als u weer aan het werk gaat.


Aanmelden buitenschoolse opvang

Op het moment dat uw kind naar basisschool De Masten gaat, kunt u uw kind direct aanmelden voor onze buitenschoolse opvang. Uw kind kan dus altijd met schoolvriendjes en –vriendinnetjes naar de opvang.


Aanmelden peuterspeelzaal

U kunt uw kind vanaf zijn of haar 1e verjaardag aanmelden voor onze peuterspeelzaal. Kinderen komen hier spelen vanaf hun 2e tot 4e jaar. Op de speelzaal komen peuters over het algemeen twee keer per week.


Aanmelden school

Tijdens het kennismakingsgesprek krijgt u algemene informatie over de school. Besluit u uw kind aan te melden, dan ontvangt u een aanmeldingsformulier. Deze kunt u ingevuld op school inleveren. De groepsleerkracht neemt ongeveer 2 maanden voor de start op onze school, contact met u op. Er wordt een kennismakingsgesprek gepland en 2 gewenningsmomenten. In de eerste schoolweek van uw kind, wordt u op school verwacht om de gegevens te controleren, waarop de officiële inschrijving plaatsvindt. Valt de eerste schoolweek van uw kind, in de officiële eerste schoolweek, dan worden er geen gewenningsmomenten gepland. Uw kind start dan met alle andere kinderen het schooljaar samen op. De laatste 6 weken van een schooljaar zullen er geen nieuwe kinderen in de groep geplaatst worden. Zij krijgen het volgende schooljaar een plaats in de groep.


Tussentijdse overname

Tussentijdse overname kan alleen geschieden bij verhuizingen en in zeer speciale gevallen (ernstige conflicten) om de leerling een nieuwe kans te geven. In zogenaamde conflictsituaties tracht de ontvangende school de ouders in eerste instantie te overreden om te gaan praten met de schoolleiding waar hun kind op school zit. Wanneer deze pogingen geen resultaat hebben, wordt in overleg tussen de scholen naar een oplossing gezocht. Na deze procedure volgt dan de overdracht van de leerling-gegevens: de ontvangende school meldt via het meldingsformulier de toelating en de afleverende school verstrekt de nodige informatie over leervorderingen, leerresultaten, hulpplannen en dergelijke, aan de ontvangende school.

Contact

Anita van Heusden
directie@kcmeerlaer.nl 
073- 85 11 400