Stel cookie voorkeur in

Overgang PO-VO

Bij de overgang van het po naar het vo is het van belang dat een leerling op de juiste plek terechtkomt, dat het lesprogramma goed aansluit en dat de overgang verder soepel verloopt voor zowel de leerling als de scholen. Een belangrijke ontwikkeling is de invoering van de verplichte eindtoets voor leerlingen in groep 8 van het reguliere basisonderwijs. Deze toets vervangt vanaf 2014-2015 de huidige (niet verplichte) Citotoets en wordt niet langer in februari, maar in april afgenomen. Met deze wijziging mogen en kunnen vo-scholen de resultaten van de eindtoets niet meer meenemen bij de toelating van leerlingen tot een bepaald schooltype. De resultaten zijn niet meer voor 1 mei beschikbaar, de datum waarop een leerling moet zijn geplaatst. Plaatsing gebeurt voortaan alleen op basis van het schooladvies, dat basisscholen voor 1 maart aan alle leerlingen verstrekken. Vo-scholen mogen leerlingen desgewenst wel hoger plaatsen dan dit advies; een lagere plaatsing is alleen mogelijk op verzoek van de ouders en leerling zelf. Als de score van de eindtoets hoger uitvalt dan het schooladvies, is de basisschool wel verplicht om het schooladvies te heroverwegen en kan zij besluiten het schooladvies aan te passen. Een goed schooladvies is gebaseerd op kennis en kunde van de leerling over acht jaar tijd. In het belang van de leerling komt het erop aan dat dit advies zo goed mogelijk is. Het is daarom goed dat po en vo gezamenlijk afspraken maken over de overgangsprocedure, en dat de schooladviezen onderbouwd worden met gegevens uit het leerlingvolgsysteem dat door de jaren is opgebouwd. Dat komt de kwaliteit van het schooladvies ten goede.