Stel cookie voorkeur in

Middenbouwunit

Werkwijze

De middenbouw unit bestaat uit de groepen 4 & 5.

Elke ochtend starten we met het verwoorden van de doelen van de dag. Vervolgens gaan de kinderen aan het werk of krijgen instructie.
De kinderen mogen zelf kiezen op welke werkplek ze aan de slag gaan: zelfstandig op een stilte werkplek, samenwerkend op een samenwerkplek of in stilte in het instructielokaal.

Tijdens het werken begeleiden een leerkracht en/of een onderwijsassistent de kinderen.

Op vaste tijden zijn de instructiemomenten in het instructielokaal.

Aan het einde van de ochtend wordt er in unit geevalueerd op de doelen van de dag.
 

Thematisch werken

In middag is er ruimte voor thematisch werken. Binnen het thema gaan de kinderen onderzoeksvragen formuleren en deze onderzoeken in de weken erna. Aan de hand van presentaties in verschillende vormen, delen de kinderen de opgedane kennis.