Stel cookie voorkeur in

Onderbouw unit

Werkwijze

De groepen 1 tot en met 3 vormen de onderbouw unit.

Elke dag starten zij gezamenlijk in de kring met een activiteit die past bij de doelen van de dag of het thema waaraan gewerkt wordt.

Vervolgens gaan de kinderen op verschillende plaatsen aan het werk en met verschillende materialen.
Te denken valt aan samen bouwen in de bouwhoek, samenwerken aan een verplichte opdracht, spelen in de huishoek, zelfstandige individuele verwerking aan een werkplek in de klas of op de gang.

Gedurende de dag zijn er momenten van instructie zowel aan groep 2 als groep 3. De leerkracht geeft de doelen van de dag weer en  verzorgt de instructie. De helft van de groep gaat vervolgens aan de slag met de verplichte verwerking, de andere helft van de groep verwerkt de doelen middels spelend leren.