Stel cookie voorkeur in

Spelend leren

Spelend leren is het, op een speelse manier, inoefenen van de geleerde instructie. Door lesstof op meerdere manieren aan te bieden wordt de kans van beklijving vergroot. Spelend leren biedt een handvat voor (jonge) kinderen. De activiteiten worden vanuit lesdoelen ingezet.

Instructie en spel kunnen elkaars aanvulling en meerwaarde zijn zodat de overgang van groep 2-3 niet een overgang van spelend leren naar statisch leren wordt. Hun zelfstandigheid wordt nog verder uitgebreid en de rol van de leerkracht is zoveel mogelijk begeleidend.

Voorbeelden van spelend leren:

  • Cijferspringen: op het schoolplein staan de tientallen, de kinderen geven elkaar een getal door en gaan op de juiste plaats op het plein staan
  • Woorden meppen: een kind pakt een woordkaartje, de andere kinderen proberen zo snel mogelijk hun hand op het zelfde woord op de poster te leggen.


Open origineel in nieuw venster