Stel cookie voorkeur in

Inspectierapport

Scholen voor primair onderwijs zijn wettelijk verplicht de resultaten van hun onderwijs in hun schoolgids te vermelden. De wet geeft scholen de ruimte om zelf te bepalen welke resultaten zij willen opnemen en hoe zij die resultaten gaan weergeven.
 

Bij het laatste inspectiebezoek in maart 2013 heeft de inspectie de kwaliteit van het onderwijs beoordeeld aan de hand van enkele indicatoren. Deze indicatoren hebben betrekking op het aanbod, de onderwijstijd, het didactisch handelen van leraren, de afstemming op de onderwijsbehoeften van leerlingen, het schoolklimaat, de begeleiding, de zorg, de resultaten, de ontwikkeling van leerlingen, de kwaliteitszorg en de naleving van wet- en regelgeving.

 

De inspectie beoordeelt de eindopbrengsten als voldoende. De tussenopbrengsten tijdens de schoolperiode worden eveneens als voldoende gewaardeerd.
 

De school biedt een goed aanbod gericht op de bevordering van sociale integratie en burgerschap. De school heeft voldoende tijd ingepland voor haar onderwijs en in de regel maken de leraren efficiënt gebruik van de onderwijstijd. Er is er in de lessen sprake van een goede, taakgerichte werksfeer. De leraren weten hun aanbod, leertijd, instructie en verwerking in voldoende mate af te stemmen op de verschillen tussen de leerlingen. De wijze waarop basisschool De Masten haar onderwijs inricht maakt dit mogelijk. De inspectie zag dat deze afstemming in de praktijk in feite nog beter werd uitgevoerd dan dat in de papieren terug te vinden was. De inspectie is eveneens positief over de planmatige uitvoering van de zorg en de vroegtijdige signalering door de leerkrachten.  Ze ziet een grote verbetering van de onderwijskwaliteit ten opzichte van het vorige bezoek. De school evalueert in voldoende mate de kwaliteit van haar opbrengsten. De inspectie is tevreden over de kwaliteitszorg, en zeker over de kwaliteitsborging.
 

Voor het uitgebreide rapport van het inspectiebezoek verwijzen we u naar de website: www.owinsp.nl.

U klikt op de tekst “zoek scholen”  en vult daarna de gegevens in van De Masten te Rosmalen.