Stel cookie voorkeur in

Jaarplan

Het jaarplan is gebaseerd op het kindcentrumplan 2015-2019. De actiepunten zijn in dit jaarplan geconcretiseerd in te behalen doelen. Hierbij is per actiepunt gebruik gemaakt van een schema. Het jaarplan wordt aan het medio en eind van het schooljaar geëvalueerd. In deze evaluatie wordt vastgesteld in hoeverre het actiepunt gerealiseerd is en er worden aanbevelingen gegeven voor de komende periode.