Stel cookie voorkeur in

Intern Begeleider

Een Intern Begeleider (IB'er) is binnen een basisschool belast met de ontwikkeling, coördinatie en uitvoering van de leerlingenzorg van de school en de ondersteuning van leraren. Door de trend in het basisonderwijs van de afgelopen jaren om leerlingen zoveel mogelijk in het regulier onderwijs te houden en niet over te plaatsen naar speciaal onderwijs is de vraag naar een duidelijk (leerling)zorgbeleid gegroeid. De IB'er bereidt (de uitvoering van) beleid voor, volgt de ontwikkelingen op het gebied van zorgbeleid en houdt leraren hiervan op de hoogte.

De IB'er beschikt over voldoende materiaal en kennis om een goed beeld van de kinderen te krijgen. Zij helpt de leerkracht om in kaart te brengen wat er aan een kind aangeboden moet worden in de groep. Ze zoekt naar oplossingen, belt eventueel met instanties en steunt de leerkracht. Daarnaast coördineert zij ambulante begeleiding, de administratie rond het zorgbeleid en onderzoek aanvragen. Ze coacht en informeert leraren en ondersteunt hen bij het opstellen en uitvoeren van (groeps)plannen. Verder voert zij overleg met en is ze aanspreekpunt voor ouders en directie en geeft ze leiding aan leerlingbesprekingen.

Doel van het zorgbeleid is dat ieder kind op een eigen tempo met begeleiding, passend bij de onderwijsbehoefte, het basisonderwijs kan doorlopen.

Met het steeds belangrijker worden van de zorg binnen de basisschool, is IB'er bij ons een functie. De Masten heeft een IB'er met een afgeronde opleiding op master-niveau. Monique van Opijnen is onze IB'er en zij heeft een afgeronde master SEN (Special Educational Needs).