Stel cookie voorkeur in

Meerlaermail juni 2018

28-06-2018

Korte terug- en vooruitblik

Het afgelopen jaar zijn er veel wisselingen geweest op De Masten, zowel op directieniveau als in de units. Het team en bestuur hebben getracht de continuïteit te waarborgen binnen de school. Uit de signalen die ik krijg van ouders blijkt dat dit gelukt is en wij danken u dan ook voor het vertrouwen dat u ons heeft gegeven.

Voor de leerkrachten is het een pittige tijd geweest, het heeft veel flexibiliteit van ze gevraagd. Ook de groei van de school vraagt veel van leerkrachten, kinderen en ouders. De ruimtes die gebruikt kunnen worden zijn beperkt en binnen de units wordt gezocht naar juiste werk- en speelruimtes. Het afgelopen jaar hebben de medewerkers van de Meerlaer geen pauzeruimte gehad en hebben zij pauze gehouden op de directiekamer van De Masten. We zijn ontzettend blij dat Ons Trefpunt komend schooljaar ruimte biedt om te kunnen pauzeren. Zo kunnen de medewerkers van de verschillende organisaties pauze houden en elkaar weer ontmoeten in een rustige ruimte.

De afgelopen jaren is het onderwijs vormgegeven binnen units, daarnaast zijn we afgelopen jaar gestart met het aanbieden van rekenen vanuit de leerlijnen. Komend schooljaar richten we ons op de ontwikkelingen die de afgelopen jaren zijn ingezet en het borgen hiervan. Een aantal speerpunten waar we ons komend schooljaar op richten zijn:

Ononderbroken ontwikkeling 0 tot 13-jarigen
Het werken met portfolio’s om de ontwikkeling van kinderen in beeld te brengen.  
De leerkrachten kunnen onderwijsbehoeften duiden en kunnen dit omzetten in een passend aanbod voor rekenen
De dagtaak en weektaken zijn aangepast aan de leerlijnen van de kinderen

Professionele leergemeenschap & excellente medewerkers
Aan het einde van schooljaar 2018-2019 is er een ICT-beleidsplan.
Binnen KC Meerlaer is sprake van gedeelde verantwoordelijkheid. Er is een doorlopende lijn tussen opvang en onderwijs.
De rollen en competentieprofielen voor de Masten zijn bij iedereen duidelijk.

Kwaliteitszorg en zelfregulering
De sociale ontwikkeling van de kinderen wordt gesignaleerd en gevolgd middels KIJK.
De school signaleert tijdig (vroegsignalering).
Met behulp van de methode Exova wordt een passend aanbod voor (hoog) begaafden kinderen aangeboden.

Samenwerking met ouders
Ouders worden goed en tijdig geïnformeerd over de ontwikkeling van hun kind. De school gaat het gebruik van een schoolapp onderzoeken.
Er heerst een open en betrokken sfeer. De directeur organiseert 3x per jaar een ouderpanel waarbij maximaal 10 ouders zich kunnen inschrijven. Ouders en school hebben dan een open gesprek over zaken waar opvoeding en onderwijs elkaar raken en waar beiden verantwoordelijkheid in hebben.
Door het gebruik van het portfolio en het gesprek hebben ouders zicht op de ontwikkeling van hun kind.

Al deze punten en andere speerpunten zijn terug te vinden in het jaarplan van de school. Dit jaarplan is vormgegeven in een poster en zal komend schooljaar beneden en boven in de hal hangen.

 

Eindmusical groep 8

De kinderen van groep 8 zijn al weken aan het oefenen om een knallende eindmusical neer te zetten. Alle kinderen van De Masten en de peuters van Floddertje gaan op dinsdagmiddag in Perron 3 kijken naar deze musical. Zij hebben hier ontzettend veel zin in! De kinderen vertrekken rond 14.45 uur weer richting school. Ze zijn dus net wel/niet om 15.00 uur terug.  

 

Jaarlijkse barbecue

Inmiddels zijn er al vele aanmeldingen binnen voor de barbecue. Wat ontzettend leuk dat veel van jullie hierbij aanwezig zijn. Tot en met morgen kunt u uw envelop nog inleveren bij Anita. Op de dag van de barbecue (donderdag 5 juli) zijn de kinderen om 12.00 uur uit. Graag zien wij u die avond weer.

 

Gevonden voorwerpen

Vanaf vrijdag 29 juni liggen de gevonden voorwerpen uitgestald in de grote hal beneden. Deze spullen blijven liggen tot 6 juli en zullen daarna geschonken worden aan een goed doel.

 

Foto vakantiemoment

We zijn druk bezig met het afronden van het schooljaar. Samen met de kinderen blikken we terug op het jaar. Ondertussen denken de leerkrachten ook weer na over activiteiten voor het nieuwe schooljaar. Voor een van deze activiteiten willen we de kinderen vragen om na de zomervakantie een foto mee te nemen van een vakantiemoment.

 

Gymlessen schooljaar 2018-2019

Komend schooljaar gaan wij 1 keer per week met de bus naar de sportzaal aan de Weberstraat. Wilt u er a.u.b. voor zorgen dat uw kind gepaste kleding en schoeisel heeft. Op een ander moment in de week zullen de kinderen bewegingsactiviteiten uitvoeren op school. Hieronder een overzicht van de gymdagen

Leerjaar 3, dinsdagmiddag
Middenbouwunit (leerjaar 4-5), vrijdag
Bovenbouwunit (leerjaar 6-7-8), woensdag

 

Oproep voor vrijwilligers Dierenpark

Het dierenpark in onze wijk kent al jarenlang inzet van een groep vrijwilligers voor het dagelijks voeren van de dieren en allerhande werk en onderhoud hieromheen.

De beheerder van het dierenpark, Robin van Eeuwijk, en de stichting Wijkbelangen Maliskamp zijn deze mensen hiervoor heel dankbaar. Veel vrijwilligers zijn ouders van kinderen op De Masten en van sommige ouders zijn de kinderen inmiddels van school. Deze ouders willen graag het stokje overdragen aan anderen. Zodoende is er behoefte aan een nieuwe instroom van vrijwilligers.

Concreet kunnen we 4 tot 6 mensen gebruiken om 1x per maand (of 1x per twee weken) op een ochtend in de week de dieren te voeren. Met name de dinsdag en de donderdag zijn nu niet structureel gevuld en in de vakantie zijn invallers ook handig.

Het voeren kost ongeveer drie kwartier afhankelijk van het tempo dat je zelf fijn vindt. Als straks de nieuwe hoofdruimte klaar is zal eea nog wat slimmer ingericht worden en zal de tijd korter zijn.

Robin van Eeuwijk, de beheerder, helpt je graag op weg om het voeren "in de vingers" te krijgen. Als u geïnteresseerd bent, kunt u hem bellen op telefoonnr: 06-54 66 01 12

 

Typecursus bij Tiepiesss

Bijna zomervakantie maar ook de plannen voor het nieuwe schooljaar moeten worden gemaakt! Het betekent ook de start van het nieuwe sportseizoen en het moment waarop veel cursussen van start gaan. Zo ook de type- en computercursussen bij Tiepiesss. 

Tegenover onze school (Sint Jozefstraat 18) geeft Carmen Nijssen in haar klein maar fijne typelocatie graag les aan leerlingen van onze school. Dit doet zij al vele jaren met veel plezier. Het is fijn voor de kinderen dat zij deze steeds belangrijkere vaardigheid kunnen leren in hun directe en vertrouwde omgeving eventueel met klasgenootjes of vrienden/vriendinnetjes. 

Wanneer uw zoon/dochter gebruik maakt van de BSO in Kindercentrum Meerlaer kan hij/zij ook aansluiten bij een cursus. Al vele jaren werken Carmen en de naschoolse opvang  samen en zorgen zij ervoor dat kinderen voor aanvang van de cursus oversteken en daar wacht Carmen de kinderen met open armen op! Kinderen hoeven geen weg over te steken! Na de typeles wordt erop toegezien dat de kinderen weer netjes teruggaan naar de BSO.

De GigaKids typecursus bij Tiepiesss bestaat uit 13 bijeenkomsten. Gedurende 12 lessen leren zij (met wat te drinken en iets lekkers en soms een spelletje of wedstrijdje) blind typen met 10 vingers. Tijdens de 13e bijeenkomst wordt het type-examen afgenomen. Het cursusgeld bedraagt 137,50. Ook kinderen met een beperking of aandoening zijn van harte welkom! Carmen is ervaren en geeft les in kleine groepen zodat er voor iedereen voldoende tijd en aandacht is!

De cursussen gaan in de tweede schoolweek van start zodat cursisten voor de kerstvakantie de cursus hebben afgerond. De exacte data en tijden kunt u bekijken op www.tiepiesss.com. Heeft u vragen dan mag u altijd bellen of mailen (tiepiesss@gmail.com / 06 50 49 89 86). Carmen is actief op Instagram en Facebook onder de naam Tiepiesss. Op deze pagina's krijg u een indruk van haar, haar lessen, de cursuslocatie en kunt u haar beoordelingen lezen.  

 

Agenda:

Dinsdag 3 juli          Musical groep 8

Donderdag 5 juli    Barbecue (kinderen 12.00 uur vrij)

Vrijdag 6 juli            Laatste schooldag

Maandag 20 augustus  start schooljaar 2018-2019

Tekst hier