Stel cookie voorkeur in

Meerlaermail augustus 2018

20-08-2018

Start schooljaar
Vanochtend hebben we het schooljaar gezamenlijk geopend. We vinden het fijn om iedereen weer in goede gezondheid terug te zien! Door de kinderen is er nog heerlijk aan de boom op het plein gewerkt. Ook binnen de units hebben de kinderen verschillende activiteiten gedaan om elkaar beter te leren kennen. De aankomende periode staat kennismaken met elkaar en groepsvorming op de agenda.

Op 10 september starten de omgekeerde oudergesprekken weer. Middels de tool oudergesprek kunt u zich hiervoor inschrijven. U ontvangt op maandag 27 augustus hiervoor een activatiemail. Als u de stappen in deze mail volgt kunt u zich inschrijven bij de contactpersoon van uw kind. Bij iedere unit hangt een overzicht van de contactpersonen.

We kunnen u mededelen dat juffrouw Sanne (voorheen juf in de bovenbouwunit) bevallen is van zoon Ferre. Wij wensen Sanne en Jurgen heel veel geluk toe met hun zoon.

Wij hebben ontzettend veel zin in dit schooljaar en hopen met elkaar op een opbouwde manier verder te werken aan dit mooie Kindcentrum.

Infoavond en algemene ledenvergadering OV
Maandag 27 augustus staat de infoavond gepland. Ieder unit zal in een half uur inzoomen op de werkwijze binnen de unit. Natuurlijk is er ook de mogelijkheid om vragen te stellen. Aansluitend is de algemene ledenvergadering van de oudervereniging. Zij zullen stilstaan bij de activiteiten van afgelopen jaar en de vrijwillige bijdrage van dit jaar vaststellen. Ook kunt u deze avond aangegeven of u lid zou willen worden van de oudervereniging. De oudervereniging is op zoek naar nieuwe leden. Alleen met de hulp van ouders kunnen we alle prachtige vieringen en activiteiten waarborgen voor de kinderen. Hieronder een schema met de verschillende tijden.

19.30 – 20.00 uur onderbouwunit (leerjaar 1,2 en 3)

20.00 – 20.30 uur middenbouwunit (leerjaar 4 en 5)

20.30 – 21.00 uur bovenbouwunit (leerjaar 6,7 en 8)

21.00  start algemene ledenvergadering oudervereniging (in bovenbouwunit)

Luizencontrole
Vandaag stond de eerste luizencontrole van het jaar gepland. Een groep enthousiaste ouders hebben deze ochtend de kinderen gecontroleerd op neten en/of luizen. Indien er iets gevonden is wordt er met de ouder contact opgenomen. Het viel de ouders op dat heel veel kinderen last hebben van neten en/of luizen. Daarom het verzoek aan u als ouder en/of verzorger om de kinderen goed te controleren, kammen en behandelen indien nodig. Eén druppel tee tree of lavendel etherische olie achter de oren helpt preventief tegen luizen.

Om al dit goede werk voort te kunnen zetten, zijn we op zoek naar ouders die het team van ouders kan versterken. Heeft u zin en tijd om iedere maandag na de vakantie te helpen bij het controleren op luizen, geef dit dan bij Anita aan.

Vakantieherinnering
Iedere dag zien we steeds meer foto’s hangen van een vakantiemoment op de muren in de hal. We zien dat de kinderen fijne en bijzondere momenten hebben beleefd. We vinden het leuk als er van ieder kind iets hangt. Heeft u een foto meegenomen dan mag u deze opplakken op een van de muren. Het plakband hiervoor staat op de kast.

Toestemming publicatie foto’s en video’s en delen van gegevens
Op onze school laten wij u met foto’s en video’s zien waar we mee bezig zijn. Opnames worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens activiteiten, schoolreisjes en lessen. Ook uw zoon/dochter kan op deze foto’s (en soms in video’s) te zien zijn. Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met foto’s en video’s. Wij plaatsen geen foto’s waardoor leerlingen schade kunnen ondervinden. We plaatsen bij foto’s en video’s geen namen van leerlingen. Toch vinden we het belangrijk om uw toestemming te vragen voor het gebruik van foto’s en video’s van uw zoon/dochter. Het is goed mogelijk dat u niet wilt dat foto’s van uw kind op internet verschijnen. Deze week krijgen de kinderen een brief mee naar huis waarop u kunt aangeven waarvoor u wel of geen toestemming geeft. Wilt u dit met uw kind weer mee teruggeven naar school zodat hij/zij het kan afgeven aan de leerkracht. Uw toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons, of in onze opdracht worden gemaakt. Het kan voorkomen dat andere ouders foto’s maken tijdens schoolactiviteiten. De school heeft daar geen invloed op, maar wij gaan ervan uit dat deze ouders ook terughoudend zijn bij het plaatsen van foto’s en video’s op internet. Als we foto’s en video’s willen laten maken voor onderzoeksdoeleinden, bijvoorbeeld om een les van de stagiaire op te nemen, zullen we u daar apart over informeren en zo nodig om toestemming vragen. Ook als we beeldmateriaal voor een ander doel willen gebruiken, nemen we contact met u op.

Verder vragen we ook uw toestemming om de NAW gegevens van uw kind  (geboortedatum, adres, telefoonnummer) te delen met de overige ouders binnen de unit. De afgelopen jaren hebben de kinderen een lijst mee gekregen waarop deze NAW gegevens staan. Zodat u als ouder op de hoogte bent van de adres en telefoongegevens van de overige kinderen binnen de groep. Dit kan bijvoorbeeld fijn zijn als uw kind ergens gaat spelen.

U mag natuurlijk altijd terugkomen op de door u gegeven toestemming. Ook mag u op een later moment alsnog toestemming geven.

Medicijnverklaring
Het komt regelmatig voor dat een kind jeuk heeft van een muggenbult of dat het gevallen is. Wij kunnen en mogen daar geen zalfje opsmeren zonder uw toestemming. Daarom ontvangt u deze week hiervoor ook een toestemmingsformulier. Deze ontvangen we graag zo spoedig mogelijk terug.

Schoolreisje
Dinsdag 4 september gaan we op schoolreisje naar de Efteling. Inmiddels zijn de leerkrachten en de oudervereniging druk bezig met de voorbereidingen. Hieronder nog een keer de info op een rijtje.

De leerlingen worden die dag gewoon om 8.30 uur op school verwacht. Ze dienen een tas, voorzien van naam, gevuld met een lunchpakketje en drinken mee te brengen. Denk bij slecht weer aan regenkleding en bij goed weer aan zonnebrand.

De leerlingen van groep 1-2 worden opgedeeld in groepjes van telkens 3 leerlingen en 1 hulpouder. Op de dag zelf lopen er 2 groepjes bij elkaar. (6 kinderen met 2 hulpouders).

Wanneer u denkt dat uw kind nog niet aan dit schoolreisje toe is, geef dit dan door aan de leerkracht. Uw kind is deze dag dan vrij.

De leerlingen van groep 3-6 worden opgedeeld in groepjes van telkens 3 à 4 leerlingen en 1 hulpouder. Op de dag zelf lopen er 2 groepjes bij elkaar (6 à 8 kinderen met 2 hulpouders). De leerlingen van groep 7-8 lopen in groepjes van maximaal 4 leerlingen zelfstandig door het park. Hiervoor vragen wij echter wel toestemming. U kunt bij de leerkracht aangeven of u al dan niet akkoord gaat. De samenstelling van de groepjes is bekend bij de organisatie. De leerlingen kunnen de gehele dag terugvallen op deze mensen, die op een vaste plek in het park zijn.

De leerkracht van de desbetreffende groep stelt de groepsindeling samen. Deze indeling wordt ’s morgens in de klas bekendgemaakt. We verwachten om 17.45 uur op school terug te zijn. Uw kind heeft dan nog niet gegeten. De ouders die zich hebben opgegeven als hulpouder ontvangen deze week bericht.

Agenda:
Maandag 20 augustus        Start schooljaar 2018-2019

Maandag 27 augustus        Infoavond

Dinsdag 4 september          Schoolreisje

Donderdag 13 september  Schoolfotograaf

Maandag 24 september     Studiedag

Woensdag 3 oktober           Feestelijke opening Kinderboekenweek

Vrijdag 5 oktober                  Schoolfeest

Vrijdag 12 oktober                Thema afsluiting met ouders in iedere unit