Basisschool de Masten

Op basisschool de Masten spelen we in op de individuele ontwikkeling en bijpassende onderwijsbehoeften van ieder kind, door het kind de juiste omgeving en materialen aan te bieden. Een uitdagende omgeving die zo is ingericht dat het kind zo zelfstandig mogelijk kan functioneren. De inrichting en het materiaal spelen daarbij een belangrijke rol, evenals de heterogene groepen en de rol van de professional. Kinderen van verschillende leeftijden zitten samen in één unit. Dit bevordert samenwerken en sociaal gedrag. Wij helpen ze om hun natuurlijke nieuwsgierigheid ruim baan te geven en hun eigen talenten te ontwikkelen. Dit doen we door in te spelen op zaken waar kinderen plezier aan beleven, door kinderen aan te sporen en uit te dagen. Door het te doen, ontwikkelen kinderen anders denken. We stimuleren hen om niet op te geven en het zelf te doen, om hulp te vragen en dat fouten maken mag. Kinderen maken een individuele ontdekkingstocht en ‘reizen’ van fase naar fase en nemen al hun ervaringen mee, op weg naar volwassenheid. Kinderen van nu zijn de burgers van de toekomst, daar bereiden we ze binnen kindcentrum Meerlaer op voor.

Bekijk hieronder de promovideo van Basisschool de Masten!

Agenda