Zorgstructuur

De leerlingenzorg is geen individuele leerkrachtaangelegenheid, maar een gezamenlijke verantwoordelijkheid van het hele team. Het is belangrijk dat een kindcentrum beschikt over een goed functionerende zorgstructuur. Ieder teamlid heeft zijn eigen specifieke kwaliteiten die ondersteund zijn aan deze structuur. Zo beschikt de Masten over meerdere specialisten die het team en kinderen ondersteunen en begeleiden op specifieke vraagstukken. Daarnaast beschikken we over een intern begeleider die overkoepelend betrokken is bij de leerlingzorg.

De Masten geeft vorm aan de basisondersteuning vanuit het handelingsgericht werken. Het handelingsgericht werken wordt gekenmerkt door een systematische werkcyclus, waarbij de onderdelen: waarnemen, begrijpen, plannen, organiseren en uitvoeren, elkaar als continu onderwijsproces opvolgen. Dit houdt in, dat we ons onderwijs afstemmen op de onderwijs- en ontwikkelbehoeften van de kinderen. Dit veronderstelt een denken, praten en handelen in interactiemogelijkheden in plaats van eenzijdig uitgaan van kindbeperkingen en/of ontwikkelings- en leerachterstanden. De vraag die we ons hierbij stellen is: wat heeft dit kind, met zijn/haar ontwikkelbehoeften in deze groep, met deze ouders en deze leerkracht, nodig om verder te komen. In de interactie tussen alle betrokkenen (kind, ouders en school) wordt gezocht naar afstemming op de wensen en mogelijkheden van alle betrokkenen.

Wil je meer weten over de leerlingenzorg en onze basisondersteuning, dan verwijzen wij je graag naar ons schoolondersteuningsprofiel (SOP). Deze is te vinden onder handige downloads.