Over Cello-zorg


Cello is dé regionale specialist voor de (langdurige) ondersteuning aan mensen met een veelal verstandelijke beperking, waar men voor alle voorkomende vragen terecht kan. Ons aanbod groeit flexibel mee met de ontwikkeling van de vraag. 

We realiseren groei door:

  • verbetering en uitbreiding van ons aanbod aan bestaande cliënten in de regio,
  • realiseren van nieuw aanbod aan de randen van de regio op geleide van vragen van cliënten en met behoud van (interne) ketenkwaliteit,
  • dienstverlening aan nieuwe doelgroepen met vergelijkbare vraag naar langdurige ondersteuning.

Onze dienstverlening is goed gespreid in de regio, met kleinschalige steunpunten die lokaal verankerd zijn en de samenhang waarborgen met andere vormen van dienstverlening en instanties die voor onze cliënten van belang zijn (ketenkwaliteit).


Visie op zorg

We willen dat mensen met een beperking net als alle andere mensen in Nederland een eigen leven moeten kunnen leiden. Want zij zijn in de eerste plaats burger van deze samenleving. Met dezelfde behoeften en rechten als ieder ander. Dat betekent dat wat voor alle andere mensen geldt, ook voor hen geldt. Mensen met een beperking moeten dus op dezelfde manier kunnen wonen, werken en leven als iedereen. Om dat te bereiken, hebben zij wel extra ondersteuning nodig in het dagelijkse leven. Ondersteuning die past bij hun vraag. Ondersteuning die als dat nodig is, mee verandert met hun vraag. Wij kunnen die ondersteuning geven.

Integratie is een van de sleutelwoorden in ons beleid. De meeste locaties liggen dan ook midden in de steden en dorpen van deze regio. We willen zodanig bijdragen aan de ontwikkeling van wijken en buurten, dat mensen met een beperking daar welkome burgers zijn. We doen dat door mee te denken in platforms, bijdragen te leveren in de vorm van mankracht of mee te doen aan projecten die de leefbaarheid bevorderen. We laten zien dat mensen met een beperking niet alleen een beroep op hun omgeving doen, maar ook iets te bieden hebben.