Missie, visie en kernwaarden

Missie (waar staan we voor): KC Meerlaer is een toonaangevende en unieke samenwerking tussen reguliere, gespecialiseerde kinderopvang en onderwijs. KC Meerlaer levert een belangrijke bijdrage aan inclusie voor kinderen van 0-13 jaar.

Visie (waar gaan we voor): Door een professionele houding hebben  we het vertrouwen van samenwerkingspartners. Met elkaar bieden we een doorgaande ontwikkelingslijn 0-13 aan.

Dat kenmerkt zich door:

Een bij de ontwikkeling passend aanbod te biedenTeamspirit in combinatie met zelfstandigheid en het nemen van eigen verantwoordelijkheidEen intensieve samenwerking met ouders, kinderen en partners

Zodat we een aanbod kunnen vormgeven met het uitgangspunt:

"Gewoon waar mogelijk, speciaal waar nodig."


Geborgenheid

Wij zijn gericht op het scheppen van voorwaarden voor kinderen om zichzelf in een veilige omgeving te ontwikkelen. Door veel aandacht te besteden aan de saamhorigheid in het team, in de groepen en in de samenwerking met derden, zorgen we voor een veilige omgeving. Op basis van gelijkwaardigheid en vertrouwen, delen we de zorg en de successen voor de ontwikkeling van de kinderen en het kindcentrum.


Bezieling

Bezieling betekent voor ons het werken vanuit het hart. Met groot enthousiasme werken we aan de ontwikkeling van ons kindcentrum. We kijken naar kansen en mogelijkheden en vinden het een uitdaging om kinderen een leerzame, fijne en inspirerende tijd te bieden. Bezieling geeft ons inspiratie en focus. Het geeft ons voldoening als we kinderen een zo optimaal mogelijke leeromgeving kunnen bieden en vooruitgang zien in de ontwikkeling van kinderen en professionals.


Professioneel

Wij willen een lerende onderwijsorganisatie zijn die snel en adequaat kan reageren op kansen en bedreigingen. Verbeteringen, veranderingen en innovaties zijn het resultaat van leerprocessen in de organisatie. We zijn gericht op samenwerking en afstemming en zien het grote belang van open en duidelijk communiceren. We wisselen kennis en ervaringen uit, leren van en met elkaar en helpen elkaars sterke punten te benutten. Door de grote betrokkenheid bij kindcentrum Meerlaer hebben we ‘hart voor de zaak’ en spannen we ons in om de doelen te behalen die we nastreven.


Verbinding

Wij vinden het belangrijk om in verbinding te staan met de kinderen, de ouders en onze collega’s. Onder verbinding verstaan wij een goede samenwerking, heldere communicatie, feedback geven aan elkaar, vertrouwen geven en zelfreflectie om te komen tot een professionele cultuur.


Eenheid

Een hechte samenwerking is voor ons van groot belang. We zien graag dat kinderen en collega’s zichzelf ontwikkelen. Het unieke van elk kind en elke collega, in eigenheid, vermogen en leerstijl, is ons uitgangspunt. Naast een stevige basis op het gebied van taal en rekenen, kiezen wij ook voor waardengedreven onderwijs. Zelfregie, eigenheid en eigen verantwoordelijkheid staan bij ons hoog in het vaandel. Daardoor durven we autonome beslissingen te nemen die binnen de visie en de kernwaarden passen.