Aanmelden

Voor het aanmelden van kinderen kunt u een afspraak maken voor een persoonlijk gesprek met de directeur, Anita van Heusden. Dit kan via 073-8511400 of u stuurt een mail via directie@kcmeerlaer.nl.

Tijdens het kennismakingsgesprek krijgt u algemene informatie over de school. Besluit u uw kind aan te melden, dan ontvangt u een aanmeldingsformulier. Deze kunt u ingevuld op school inleveren. De groepsleerkracht neemt ongeveer 6 weken voor de start op ons kindcentrum, contact met u op. Er wordt een kennismakingsgesprek gepland en tevens 2 gewenningsmomenten. Valt de eerste schoolweek van uw kind, in de officiƫle eerste 2 weken schoolweken, dan worden er geen gewenningsmomenten gepland. Uw kind start dan met alle andere kinderen het schooljaar samen op. De laatste 6 weken van een schooljaar zullen er geen nieuwe kinderen in de groep geplaatst worden. Zij krijgen het volgende schooljaar een plaats in de groep.

Tussentijdse overname

Tussentijdse overname kan alleen geschieden bij verhuizingen en in zeer speciale gevallen (ernstige conflicten) om de leerling een nieuwe kans te geven. In zogenaamde conflictsituaties tracht de ontvangende school de ouders in eerste instantie te overreden om te gaan praten met de schoolleiding waar hun kind op school zit. Wanneer deze pogingen geen resultaat hebben, wordt in overleg tussen de scholen naar een oplossing gezocht. Na deze procedure volgt dan de overdracht van de leerling-gegevens: de ontvangende school meldt via het meldingsformulier de toelating en de afleverende school verstrekt de nodige informatie over leervorderingen, leerresultaten, hulpplannen en dergelijke, aan de ontvangende school.