Ons Trefpunt


Ons Trefpunt is een multifunctionele ruimte in Meerlaer, die gebruikt kan worden door wijkbewoners van Maliskamp en medewerkers van het kindcentrum. Ons Trefpunt wordt beheerd door vrijwilligers van de Stichting Wijkbelangen Maliskamp.

‘Ons Trefpunt’ beschikt over: 
•    1 grote zaal voor maximaal 70 personen
•    1 kleine zaal voor maximaal 30 personen
•    1 bestuurskamer voor maximaal 8 personen

De grote en kleine zaal kunnen worden samengevoegd tot een grote ruimte.

Zie voor meer informatie: www.wijkmaliskamp.nl/trefpunt