Ouders

School en ouders worden gezien als elkaars partners in de opvoeding van en het onderwijs aan kinderen. School en ouders hebben beide een pedagogische rol te vervullen en zijn samen medeverantwoordelijk voor de identiteitsontwikkeling van de kinderen. Door samen te werken kunnen zij elkaars pedagogische en onderwijskundig gerichte invloed versterken. Vandaar dat gesproken wordt over ‘partnerschap’. Partnerschap heeft betrekking op zowel onderwijskundige als pedagogische aspecten. Een goede en productieve relatie tussen school en ouders is van belang voor de schoolprestaties en de persoonlijke ontwikkeling van de leerlingen. Partnerschap kan in dit opzicht beschouwd worden als een belangrijk kwaliteitskenmerk voor KC Meerlaer. In een gelijkwaardige relatie worden beslissingen ten aanzien van het kind gezamenlijk genomen, uiteraard met inachtneming van de verschillende eindverantwoordelijkheden van ouders en school.

Daarnaast zorgen we met elkaar voor ondersteuning, uitvoering van verschillende activiteiten en onderwijskwaliteit. Deze functies zijn verenigd in verschillende onderstaande organen.

Medezeggenschapsraad Oudervereniging GMR Signum