GMR Signum

Binnen de Stichting Signum functioneert een GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad). Vertegenwoordigers van zowel ouders als leerkrachten van de scholen die tot Signum behoren, nemen deel in de bovenschoolse medezeggenschap. De taken van de GMR zijn dezelfde als die van de MR maar dan op bestuursniveau. De leden van de GMR worden gekozen uit en door vertegenwoordigers van de M.R.-en, die zijn gekozen in de verkiezingsplatforms voor personeel en ouders.

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van Signum treedt, indien het aangelegenheden betreft die van gemeenschappelijk belang zijn voor alle scholen of voor de meerderheid van de scholen, in de plaats van de Medezeggenschapsraad (MR) van de school.

De G.M.R. is gesprekspartner van het College van Bestuur van Signum en bestaat uit 6 personeelsleden en 6 ouders, die uit en door de afgevaardigden van de M.R.-en worden gekozen.